De organisatie Samen Voor Onze Vrijheid heeft ten doel om mensen en organisaties die staan voor onze vrijheid samen te brengen. Samen zijn we namelijk sterker en eenheid verbindt.

Op deze manier trachten we met elkaar op vreedzame wijze de vrijheid die ons ontnomen is terug te krijgen, de vrijheid die ons dreigt te worden ontnomen te behouden en de vrijheden die we hebben te beschermen.

--

--

Samen Voor Onze Vrijheid

Samen Voor Onze Vrijheid

De organisatie Samen Voor Onze Vrijheid heeft ten doel om mensen en organisaties die staan voor onze vrijheid samen te brengen.